Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Inguna Rence-Bambīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Pilnveidot teorētiskās zināšanas un attīstīt klīniski praktiskās iemaņas karioloģijā un zobu cieto audu patoloģijās, veicināt spēju pieņemt lēmumus par kariesa un zobu cietu audu patoloģiju ārstēšanu un profilaksi individuāli pacientam un populācijā.

Priekšzināšanas

1. Mutes dobuma anatomija, fizioloģija;
2. Bioloģija;
3. Histoloģija, patoloģiskā histoloģija;
4. Mikrobioloģija;
5. Ķīmija, fizika;
6. Farmakoloģija;
7. Iekšķīgās slimības;
8. Biomateriālu mācība;
9. Pirmsklīniskā mācība;
10. Ētika un sociālo zinātņu pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs:
• aprakstīt zobu cieto audu uzbūvi, funkcijas, patoloģiju;
• definēt lokālo un vispārējo faktoru – mikroorganismu, ogļhidrātu, zoba un siekalu mijiedarbības, fluorīdu, uztura, sociāli ekonomisko faktoru lomu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju izcelsmē;
• klasificēt kariesa un zobu cieto audu patoloģiju klīniskās izpausmes.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs:
• izvēlēties atbilstošu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju ārstēšanas metodi un materiālu, ievērojot indikācijas un kontrindikācijas;
• novērtēt pacienta zobu cieto audu stāvokli un prognozi, kariesa aktivitāti un kariesa risku;
• izveidot ārstēšanas plānu, integrējot ārstēšanu vispārējā mutes dobuma atveseļošanas plānā;
• novērtēt ārstēšanas rezultātus un prognozi, sagaidāmās iespējamās komplikācijas, izstrādāt iespējamo komplikāciju profilaksi un nepieciešamības gadījumā – mainīt ārstēšanas plānu.

Kompetences

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs novērtēt kopsakarības un integrēt citu medicīnas un zobārstniecības nozaru zināšanas kariesa un zobu cieto audu patoloģiju diagnostikā, prognozēšanā un ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF4MaģistrsObligātsInguna Rence-Bambīte, Sandra Bērziņa
Zobārstniecība, ZF6MaģistrsObligātsIngrīda Krasta, Simona Skrīvele, Inguna Rence-Bambīte
Zobārstniecība, SSNSF4MaģistrsObligātsInguna Rence-Bambīte, Sandra Bērziņa
Zobārstniecība, SSNSF6MaģistrsObligātsIngrīda Krasta, Sabīna Ivanova, Inguna Rence-Bambīte
Zobārstniecība, SSNSFz5MaģistrsObligātsArina Burnašova, Inguna Rence-Bambīte
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF5MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF5MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz4MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz6MaģistrsObligāts