Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uldis Vēgners
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība; Rehabilitācija; Māszinības; Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Izziņas un apziņas teorija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar fenomenoloģisko pieeju pacienta subjektīvajām ķermeņa pieredzēm veselības aprūpes kontekstā un ārpus tā.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēs definēt un izskaidrot svarīgākos fenomenoloģiskās pieejas jēdzienus (apziņa, pieredze, intencionalitāte, miesa un ķermenis, fenomenoloģiskā redukcija, subjektivitāte, intersubjektivitāte), kā arī raksturot un izvērtēt subjektīvās pieredzes nozīmi veselības aprūpē.

Prasmes

Students spēs izmantot kursā aplūkotos jēdzienus (apziņa, pieredze, intencionalitāte, miesa un ķermenis, fenomenoloģiskā redukcija, subjektivitāte, intersubjektivitāte), lai izvērtētu pastāvošo situāciju veselības aprūpē, kā arī pielietot fenomenoloģisko metodi konkrētu gadījumu analīzē.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par fenomenoloģisko pieeju, students spēs loģiski noformulēt tās noderīgumu veselības aprūpes kontekstā. Students spēs analizēt dažādas ar veselības aprūpes praksi saistītas problēmas, izmantojot fenomenoloģisko pieeju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleMāra Grīnfelde
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleMāra Grīnfelde
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēleMāra Grīnfelde