Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Velga Gaļanska
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka kustību-balsta sistēmas kinezioloģijas pamatiem.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, normālā fizioloģija, kustību-balsta sistēmas biomehānika.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti varēs nosaukt un aprakstīt cilvēka kustību-balsta aparāta kontraktilās un nekontraktilās struktūras, kas nodrošina gan atsevišķu ķermeņa segmentu, gan visa ķermeņa stabilitāti un mobilitāti un spēs raksturot to nozīmi kustības laikā un statiskas pozas noturēšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie praktiski spēs novērtēt kustības locītavās un analizēt iesaistīto muskuļu darbību, pratīs praktiski novērtēt un analizēt konkrētas statiskas un dinamiskas pamatpozas, spēs pielietot šīs vērtēšanas un analīzes prasmes arī dažādu fizisku aktivitāšu analīzē. Atpazīs un aprakstīs stājas un gaitas raksturlielumus konkrētā situācijā.

Kompetences

Spēs analizēt kustību balsta sistēmas dažādu struktūru iesaistīšanos un darbību noteiktu fizisko vingrinājumu veikšanas laikā, pamatojot to izvēli konkrētu mērķu sasniegšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisObligātsVelga Gaļanska