Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Irša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve dzemdniecībā un ginekoloģijā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, fizioloģiskās grūtniecības vadīšana.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst izpratni par sievietes dzimumsistēmas izmeklēšanu, par augļa novietojumu dzemdes dobumā (Leopolda paņēmieni), iegūst izpratni par dzemdību sāpju atvieglošanas paņēmieniem, dzemdes kakla izmeklēšanas nozīmi dzemdību procesā, apgūst augļa pašsajūtas uzraudzīšanas metodes un iegūst izpratni par vecmātes lomu I, II un III dzemdību periodā, par jaundzimušā adaptācijas perioda atvieglošanu un pēcdzemdību aprūpi, augļa sirdstoņu izvērtēšanu, ginekoloģisko izmeklējumu indikācijām, veikšanu, rezultātu interpretāciju, papildizmeklējumu veikšanas indikācijas, rezultātu interpretāciju, ginekoloģisko pacientu dokumentāciju un to sagatavošanu stacionārā un ambulatori veicamajiem izmeklējumiem un manipulācijām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši specifiskās ginekoloģiskās izmeklēšanas metodes un dokumentācijas aizpildīšanu, speciālās izmeklēšanās metodes grūtniecības laikā, klasisko roku palīdzību dzemdību pieņemšanā. Pratīs pielietot fizioloģiskās dzemdību sāpju remdēšanas metodes, mācēs izklausīt augļa sirdstoņus un izvērtēt KTG pierakstus. Studējošie zinās, kā atvieglot jaundzimušajam adaptācijas periodu, kā ievērot jaundzimušā higiēnu un drošību. Praktiski spēs palīdzēt krūts barošanas uzsākšanā. Varēs izglītot pacientes par krūts specifiskām izmeklēšanas metodēm (US, mammogrāfija) un pašizmeklēšanas metodi. Studējošiem būs iemaņas 1. pakāpes starpenes un maksts plīsuma sašūšanā un šuvju noņemšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studentes spēs izvērtēt un pielietot atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai, spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb4BakalaursObligāts