Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Daiga Pulmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iegūt zināšanas par efektīvākajām, zinātniski pierādītām fizikālās medicīnas metodēm un to pielietojumu rehabilitācijā.

Priekšzināšanas

Vispārīgā fizikālā medicīnā, internajās, neiroloģiskajās un bērnu slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Students iegūs zināšanas par efektīvākajām, zinātniski pierādītām fizikālās medicīnas metodēm un to pielietojumu rehabilitācijā.

Prasmes

Izvēlēties fizikālās medicīnas metodi atbilstoši pacienta veselības stāvoklim, izvērtējot indikācijas un kontrindikācijas, adekvāti iekļaut fizikālās medicīnas metodes fizioterapijā.

Kompetences

Spēja izvēlēties un pielietot atbilstošas, pierādījumos balstītas fizikālās medicīnas metodes fizioterapeitiskās ārstēšanas plānošanā, pielāgojot to pacienta individuālajām vajadzībām.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.