Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sagatavot studējošos darbam veselības aprūpē fizioloģiskā dzemdniecībā.

Priekšzināšanas

Fizioloģiskā dzemdniecība un pēcdzemdību perioda aprūpe (Pēcdzemdību perioda vadīšana); Aprūpes process vecmātes praksē; Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe dzemdniecībā; Klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā; Fizioloģiskas grūtniecības vadīšana; Jaundzimušā barošana un laktācija; Starppersonu saskarsme veselības aprūpē; Vispārējā aprūpe; Infekciju kontrole aprūpē; Propedeitika; Klīniskās aprūpes pamati, Anatomija, Fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātu izpratni par dzemdību sākšanās iemesliem un pazīmēm, kas liecina par dzemdību darbības sākumu, spēs precizēt gestācijas laiku, veicināt dzemdību darbību, spēs izklāstīt par dabīgām dzemdību atsāpināšanas metodēm, analizēt kardiotokogrammu, aprakstīt fizioloģisku dzemdību un pēcdzemdību norisi. Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs aprakstīt jaundzimušā funkcionālo stāvokli pēc Apgares skalas un izklāstīt par zīdīšanas fizioloģiju un pareizu tehniku.

Prasmes

Studējošais pratīs veikt dzemdētājas un nedēļnieces specifisko izmeklēšanu, sastādīt fizioloģisku dzemdību vadīšanas un aprūpes plānu, dokumentēt visas dzemdību laikā veiktās aktivitātes, veicināt dzemdētājas līdzestību plāna sastādīšanā un lēmumu pieņemšanā, vadīt un pieņemt fizioloģiskas dzemdības pakauša priekšguļas priekšējā veidā, izvērtēt agrīnā pēcdzemdību perioda fizioloģiskās norises, novērtēt jaundzimušā funkcionālo stāvokli pēc Apgares skalas, spēs nodrošināt precīzu nozīmētā medikamenta ievadīšanu enterāli, parenterāli un nodrošināt intravenozo pieeju ar adatu un perifēro venozo katetru, kā arī palīdzēt jaunajiem vecākiem uzsākt zīdīšanu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par fizioloģiski noritošu dzemdību procesu un pēcdzemdību periodu students spēj izvērtēt iegūtos datus, izskaidrot dzemdību un pēcdzemdību norisi, izprot dzemdētāju un nedēļnieču izglītošanas nozīmi dzemdību un pēcdzemdību procesā, ir kompetence un izpratne par specifiskām izmeklēšanas metodēm dzemdniecībā (vaginālā izmeklēšana, kardiotokogrāfija u.c.), lieto savas zināšanas dzemdētāju, nedēļnieču un viņu ģimenes locekļu izglītošanā par dzemdību, pēcdzemdību norisi un krūts barošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligātsIlze Ansule, Miļena Perfiļjeva, Laila Laganovska