Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Gundars Rusovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iemācīt studentus patstāvīgi veikt pacienta izmeklēšanu un novērtēšanu pie saslimšanām, kas saistītas ar tehnisko palīglīdzekļu pielietošanu, izvēlēties pacientam atbilstošu un nepieciešamo palīglīdzekli, izgatavot to, apmācīt pacientu tā lietošanā.
Nostiprināt studenta iepriekšējos gados apgūtā praktiskās un teorētiskās iemaņas, to pielietošanu praksē, apmācība tā lietošanā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā, ortozēšanā ar mīkstajām un cietajām ortozēm, augšējo un apakšējo ekstremitāšu protezēšanā, klīniskajā rehabilitoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa sekmīgas apgūšanas studenti iegūs padziļinātas zināšanas ortozēšanā un protezēšanā, lai spētu identificēt pacienta problēmu no tehniskās ortopēdijas viedokļa, kā arī formulēt pielietojamo tehnisko palīglīdzekļu izvēli, kā arī izgatavošanas un pielāgošanas etapus.

Prasmes

Studiju kursa apgūšanā students ir ieguvis pietiekamas teorētiskās un praktiskās zināšanas ortozēšanā un protezēšanā, lai spētu veikt pacienta izmeklēšanu un uz izmeklēšanas rezultātiem spētu izvirzīt pacientam atbilstoša palīglīdzekļa izvēli.

Kompetences

Studentam ir kompetence pamatot savu izvēli uz esošajām zināšanām, paskaidrot izstrādājuma izgatavošanas etapus, veikt atsevišķu izgatavošanas etapu patstāvīgu realizēšanu, veikt izstrādājuma pielāgošanu un paskaidrot izstrādājuma lietošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO8BakalaursObligāts