Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

pašlaik

Asistenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

Izglītība

1986 - 1995

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

1997 - 1999

Diploms par protezēšanas un bionikas tehniķa kvalifikāciju

Rīgas Tehniskā universitāte – Bionikas un protezēšanas koledža

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Klīniskā ortozēšana

Klīniskā prakse I

Klīniskā prakse II

Kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

Materiālu apstrāde

Materiālu mācība

Ortopēdiskie apavi

Ortozēšana ar cietajām ortozēm

Docētie studiju kursi

Augšējo ekstremitāšu protezēšana

Klīniskā ortozēšana

Klīniskā prakse I

Klīniskā prakse II

Kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

Materiālu apstrāde

Materiālu mācība

Materiālu tehnoloģijas, kursa darbs

Medicīnas tehnoloģijas (staru diagnostika)

Ortopēdiskie apavi

Ortozēšana ar cietajām ortozēm

Vispārējā rehabilitācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

​maģistra darbi: 1

Bakalaura darbi 3

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Protezēšanas un ortopēdijas asociācija

Valdes loceklis

Publikācijas

Raksti​​

Mugurkaula laterāla stabilizācija pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 107.-115.lpp.

Āķe, Kitija. Dzīves kvalitātes un sāpju novērtējums pacientēm ar ārējo krūts protēzi, kuras izmanto speciālu krūts protēzes stiprinājumu / K.Āķe, K.Circenis, G.Rusovs // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 221.-228.lpp.

Tēzes​​

Dynamic aligment of spine as factor for progression / G.Rusovs, Z.Pavare, T.Ananjeva, A.Vetra // International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics-2010" (Warsaw, Poland, Aug.25-28, 2010) : Abstracts. - Warsaw, 2010. - P.189-190.

Mugurkaula kakla daļas centrācija gaitas laikā pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 209.lpp.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and progression of scoliotic curve [Elektroniskais resurss / G.Rusovs, A.Vetra // Scoliosis [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, Suppl.1 (2010), p.023. - 7th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities (Montreal, Canada, May 20-22, 2010) : [Abstracts]. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.scoliosisjournal.com/supplements/5/S1/?page=2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and scoliotic curve progression / G.Rusovs, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.407. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Orthotic management for SCI patients : [abstract] / G.Rusovs // 6th Congress of the Baltic Spinal Cord Society (Riga, Latvia, Apr.15, 2011). - Riga, 2011. - P.10.

Assistive technology use in patients after lower extremity amputations : [abstract] / G.Rusovs, J.Nikolajenko, K.Ake, A.Vetra // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.131-132. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Koriģējošas korsetes izraisītā spiediena reģistrēšanas iespējas, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes patentētu sistēmu / G.Rusovs, T.Aņisimova, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 362.lpp.

Rusovs, Gundars. Autokorekcija koriģējošajā korsetē pie idiopātiskas skoliozes / G.Rusovs, E.Potapova, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 234.lpp.

Rusovs, Gundars. Bracing of patients with adolescent idiopathic scoliosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / G.Rusovs, A.Vētra // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.54, on CD-ROM.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Ortopēdiska korsete : LV 14380 B : patents / izgudrotāji: G.Rusovs, A.Vētra, A.Rucis, M.Rucis. - Pieteikts: 18.04.2011 ; publicēts: 20.11.2011. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.11 (2011), 1598.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Vētra
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Bērziņa
Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja