Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sagatavot studentus darbam, kas saistīts ar neatliekamās un operatīvās medicīniskās palīdzības sniegšanu grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem.

Priekšzināšanas

Neatliekamie stāvokļi dzemdniecībā; Jaundzimušo primārā reanimācija; Patoloģiskā un operatīvā dzemdniecība; Neatliekamā medicīniskā palīdzība; Anestezioloģija un reanimatoloģija dzemdniecībā; Fizioloģiskā dzemdniecība un pēcdzemdību perioda aprūpe (Pēcdzemdību perioda vadīšana); Aprūpes process vecmātes praksē; Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe dzemdniecībā; Klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā; Fizioloģiskas grūtniecības vadīšana; Jaundzimušā barošana un laktācija; Starppersonu saskarsme veselības aprūpē; Vispārējā aprūpe; Infekciju kontrole aprūpē; Propedeitika; Klīniskās aprūpes pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs aprakstīt stāvokļus grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem, kuru dēļ nepieciešama neatliekama ārsta konsultācija. Zinās kā veikt nepieciešamo neatliekamo palīdzību ārsta prombūtnē.

Prasmes

Studējošais pratīs sagatavot dzemdētāju akūtai ķeizargrieziena operācijai, spēs asistēt ārstam veicot operatīvo dzemdību palīdzību (vakumekstrakcija, ķeizargrieziena operācijas, augļa sadalīšanas operācijas), spēs veikt epiziotomiju un uzlikt šuves, kā arī sagatavot instrumentu galdiņu dzemdes kakla apskatei un starpenes plīsumu sašūšanai, sagatavot jaundzimušā reanimācijas aprīkojumu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par neatliekamās un operatīvās medicīniskās palīdzības sniegšanu grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem students spēj asistēt un sniegt palīdzību neatliekamās situācijās dzemdniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb8BakalaursObligātsIlze Ansule, Vija Bathena-Krastiņa, Signe Irša, Elīna Tipuka, Sanita Zemīte, Jūlija Mališauskiene, Natālija Degtjarjova, Antra Kupriša, Iveta Paņina, Liliāna Kaļeņikova
Vecmāte, MZFVbk8BakalaursObligātsVija Bathena-Krastiņa, Ilze Ansule, Ilona Pavlova