Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:26 / 39
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Nostiprināt un pilnveidot iepriekš studiju programmā iegūtās zināšanas un prasmes darbā ar dažādu vecuma grupu un patoloģiju pacientiem funkcionālo spēju novērtēšanā, analizēšanā un traucējumu novēršanā.

Priekšzināšanas

Apgūti visi iepriekš studiju programmā plānotie studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students papildinās zināšanas, nostiprinās un attīstīs izpratni, kā veikt pacientu fizioterapeitisko izmeklēšanu, rezultātu analīzi, mērķu izvirzīšanu, pareizu fizioterapijas tehniku un metožu izvēli un vingrinājumu programmas izveidi dažādu vecumu un patoloģiju pacientiem, kā veidot sadarbību ar citiem rehabilitācijas profesionāļiem un pacienta tuviniekiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt pacientu fizioterapeitisko izmeklēšanu, izveidot terapijas programmu, pielietot dažādas iepriekš apgūtas fizioterapijas tehnikas un ārstēšanas metodes, izvērtēt un analizēt ārstēšanas rezultātus un mainīt vingrinājumu programmu un ārstēšanas metodes, lai nodrošinātu optimālus rezultātus pacientu funkcionālo traucējumu novēršanā, sadarboties ar citiem rehabilitācijas profesionāļiem un pacienta tuviniekiem.

Kompetences

Klīnisko praksi beidzot, students spēs labāk praktiski novērtēt cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, izmantojot muskuļu funkcionālos testus, stājas un gaitas analīzi. Spēs analizēt dažādus kustību un pozas kontroles ierobežojumu iemeslus. Spēs secināt par stājas un gaitas izmaiņu iespējamajiem iemesliem. Pamatojoties uz funkcionālo testu rezultātiem un to interpretāciju, spēs izstrādāt fizioterapijas programmu. Students spēs pamatot fizioterapijas tehnoloģiju izvēli un novērtēt to veikšanas kontrindikācijas konkrētajam pacientam; spēs pamatot terapeitisko pasākumu izvēli un secību, analizēt ārstēšanas rezultātus un mainīt pasākumus, ja nepieciešams, lai uzlabotu pacientu funkcionālo stāvokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF7BakalaursObligātsAlise Rosicka, Anete Dana Slobodjaņuka, Laura Markovska, Santa Dreimane, Kārlis Jansons, Marita Klodža, Ilze Brutāne, Svetlana Proveja, Līga Zenfa, Ņikita Horoševs, Evita Legzdiņa, Una Purena-Dervenika, Daiga Pulmane, Baiba Augule, Dace Driba, Gunta SalnaIeva Čeičiniece, Linda Onzule, Māra Kaše-Stūrmane, Māra Kuļša, Marina Valeniece, Inese Kudeika, Kārlis Laucis, Justīne Balmane, Sandra Logina, Jeļena Kirika, Dace Stirāne, Rūta Kalnmeiere, Inga Kerubiņa, Laura Cimane, Arta Ūdre, Agnese Studere, Solvita Ručevska, Ieva Jurjāne, Liene Brakmane, Karīna Jakovļeva, Iveta Kantiņa, Marika Briede, Inga Velde, Inga Lokšinska, Marita Spuntele-Kondrjakova, Edvīns Koerns, Solvita Ķerve,
Fizioterapija, RFFN7BakalaursObligātsAlise Rosicka, Anete Dana Slobodjaņuka, Laura Markovska, Santa Dreimane, Kārlis Jansons, Marita Klodža, Ilze Brutāne, Svetlana Proveja, Līga Zenfa, Ņikita Horoševs, Evita Legzdiņa, Una Purena-Dervenika, Daiga Pulmane, Baiba Augule, Dace Driba, Gunta SalnaIeva Čeičiniece, Linda Onzule, Māra Kaše-Stūrmane, Māra Kuļša, Marina Valeniece, Inese Kudeika, Kārlis Laucis, Justīne Balmane, Sandra Logina, Jeļena Kirika, Dace Stirāne, Rūta Kalnmeiere, Inga Kerubiņa, Laura Cimane, Arta Ūdre, Agnese Studere, Solvita Ručevska, Ieva Jurjāne, Liene Brakmane, Karīna Jakovļeva, Iveta Kantiņa, Marika Briede, Inga Velde, Inga Lokšinska, Marita Spuntele-Kondrjakova, Edvīns Koerns, Solvita Ķerve,
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF8BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN8BakalaursObligāts