Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Pilnveidot un nostiprināt iegūtās zināšanas studiju kursos somatiskās saslimšanas un geriatrija un gerontoloģija un pielietot klīniskajā praksē darbā ar pacientiem/ klientiem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi.

Priekšzināšanas

Psiholoģijas pamati, neatliekamā medicīniskā palīdzība I un II, somatiskās saslimšanas, geriatrija/ gerontoloģija, ergonomika, kursa darbs, tehnikso palīglīdzekļu aprites sistēma, ergoterapija psihiatrijā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• atpazīt nodarbes veikšanas grūtības pieaugušiem un veciem cilvēkiem;
• izskaidrot un pamatot ergoterapeita taktiku dažādu somatisku saslimšanu gadījumā;
• raksturot ergoterapijas prakses procesu pacientiem ar somatiskām saslimšanām.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs ar prakses vadītāja pārraudzību:
• pielietot ergoterapeita prakses procesā nodarbes veicināšanas prasmes;
• novērtēt nodarbes veikšanas grūtības pieaugušiem un veciem cilvēkiem;
• analizēt novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu;
• formulēt īstermiņa un ilgtermiņa terapijas mērķus;
• izstrādāt terapijas plānu ar pārraudzību;
• realizēt terapijas plānu ar pārraudzību;
• novērtēt un dokumentēt terapijas rezultātu;
• sagatavot rakstiskas un mutiskas rekomendācijas.

Kompetences

Studējošais, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, spēs realizēt ergoterapijas prakses procesu ar pārraudzību darbā ar pacientu/ klientu un tuviniekiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE6BakalaursObligāts