Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gunta Kristapsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iegūt zināšanas par mūsdienīgu - holistisku skatījumu – funkcionēšanas traucējumiem, kas iegūti dažādu slimību un traumu gadījumā, to atpazīšanu, mūsdienīgiem risinājumiem.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija un fizioloģija, vēlamas zināšanas medicīnas ētikā, propedeitikā, fizioloģijā, ieskaitīts kurss „Rehabilitācijas pamati.“

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
1) iegūs pamatzināšanas par fizikālās un rehabilitācijas medicīnas mērķiem un uzdevumiem dažādos ārstēšanas posmos pacientiem ar internajām vai ķirurģiskajām saslimšanām, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu;
2) spēs novērtēt funkcionēšanas traucējumus saskaņā ar Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju;
3) iegūs pamatzināšanas par funkcionēšanas traucējumiem pacientiem ar dažādām slimībām, traumām.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt funkcionēšanas traucējumus, novērtēt medicīnisko komplikāciju riskus.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pacientu veselības un funkcionēšanas traucējumu novērtēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleAivars Vētra, Gunta Kristapsone, Anita Vētra
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle