Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Attīstīt izpratni par Eiropas Savienības komunikācijas politiku – tās principiem, mērķiem un ieviešanas aspektiem.
Veicināt zināšanu apguvi par Eiropas Savienību, kā arī veidot prasmi iegūtās zināšanas izmantot komunikācijas procesu un parādību analīzē.

Priekšzināšanas

Zināšanas par Eiropas Savienības institūcijām, komunikācijas teorijām, lēmumu pieņemšanas procesu, aktuāliem politiskiem notikumiem.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie formulē ES komunikācijas politikas mērķus, pamatprincipus, izveides pamatojumu un īstenošanas specifiku.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie analizē ES komunikācijas politikas īstenošanas specifiku, izmantotos instrumentus un darbības mehānismus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie kritiski izvērtē ES komunikācijas kampaņas.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.