Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vija Sīle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veidot teorētiski pamatotu, viengabalainu priekšstatu par galvenajiem profesionālās ētikas pamatprincipiem, vērtībām un normām, to pielietojumu praktiskajā darbībā, attīstīt profesionālās kompetences kritērijiem atbilstošu ētisku attieksmi pret kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem, ierēdniecību.

Priekšzināšanas

atbilstīgi bakalaura grādam.

Rezultāti

Zināšanas

Profesionālās ētikas morālā loģika, profesionālās ētikas pamatprincipi, vērtības un normas, to pielietojums praksē.

Prasmes

Analizēt un vērtēt, lietot morāli korektu argumentāciju savas pozīcijas vai viedokļa pamatošanai, analizēt morālo dilemmu situācijas, rast morāli adekvātu risinājumu gadījumiem no prakses, izmantojot apgūtos profesionālās ētikas teorētiskos pamatus.

Kompetences

Analītiskās un kritiskās domāšanas spējas, prasme orientēties galvenajos profesionālās ētikas jautājumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM2MaģistrsObligāts