Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Sniegt priekšstatu par komunikācijas vēsturi kā procesu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas komunikācijas vēsturiskai attīstībai. Kursā aplūkoti dažādu komunikācijas tipu rašanās un attīstība, raksturoti Latvijas mediju darbības vēsturiskie aspekti, sniegts pārskats par mūsdienu Latvijas mediju sistēmas izveides priekšnosacījumiem, ieskicēts ieskats mediju attīstības perspektīvās 21. gadsimta sākumā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti analizē komunikācijas attīstības likumsakarības.

Prasmes

Studenti darbojas ar komunikācijas vēstures literatūru, izmanto komunikācijas vēstures pieejas savā pētniecībā.

Kompetences

Studenti apzinās komunikācijas attīstības posmsecīgumu, analizējot mūsdienu komunikācijas fenomenus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO1BakalaursObligātsIlva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs
Fotogrāfija, FON3BakalaursObligātsIlva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligātsIlva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs
Multimediju komunikācija, MKN3BakalaursObligātsIlva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligātsIlva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsIlva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs