Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Medicīnas tehnoloģijas; Ārstniecība; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar galvenajiem konceptuālajiem prakses modeļiem ergoterapijā. Veidot pamatprasmes praktiskam darbam ergoterapijā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēka anatomiju, fizioloģiju un par cilvēka nodarbēm, nodarbju analīzi, vidi, par sabiedrības attīstību, ergoterapijas paradigmu.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas nosaukt un aprakstīt konceptuālos prakses modeļus ergoterapijā, secīgi sakārtot to struktūru, definēt pamatfenomenus katrā prakses modelī, aprakstīt terapeitisko pielietojumu un praktisko lietderību.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot dažādus situācijai atbilstošus konceptuālos prakses modeļus praktiski informācijas iegūšanai, analizēt iegūto informāciju un sastādīt terapijas plānu un uzsākt tā realizāciju, izvērtēt rezultātus.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās pamatzināšanas un pamatprasmes par konceptuālajiem prakses modeļiem un ar tiem saistītajiem fenomeniem sniedzot ergoterapijas pakalpojumus praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE3BakalaursObligātsIeva Jēkabsone