Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķis

Attīstīt izpratni par konfliktu risināšanu un personāla vadību, īpaši personāla konsultēšanu, pilnveidot iemaņas to veikšanai.

Priekšzināšanas

Sociālā psiholoģija, vadīšanas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot mūsdienu konfliktu risināšanas un personāla konsultēšanas pieejas, metodes un stratēģijas.

Prasmes

Studējošie prot atrast adekvātāko konfliktu risnāšanas un konsultēšanas stratēģiju konkrētā situācijā un pamatot savu izvēli.

Kompetences

Studējošie spēj konsultēt personu un risināt konfliktu, tostarp izmantojot iegūtās zināšanas pētnieciskajā un praktiskajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM3MaģistrsIerobežota izvēleSandra Pallo