Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība; Māszinības; Rehabilitācija
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt krievu valodas prasmes saziņai vienkāršās ikdienas situācijās un studiju nolūkiem klīniskā vidē (saziņai ar pacientu).

Priekšzināšanas

Bez krievu valodas priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• zinās un atpazīs sarunu tēmu leksikas minimumu,
• zinās un atpazīs valodas likumības,
• pratīs nosaukt cilvēka ķermeņa daļas,
• aprakstīs pacienta veselības stāvokli.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• uztvert vienkāršu sev nepieciešamu informāciju,
• sniegt mutvārdu informāciju par sevi, ģimeni, studijām, ikdienas norisēm,
• jautāt un atbildēt uz jautājumiem,
• lietot krievu valodu viegli uztveramā ikdienas saziņas procesā,
• atlasīt un izmantot medicīnas terminoloģiju saziņā ar pacientu, t.sk. ievākt anamnēzi.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs lietot krievu valodu vienkāršā ikdienas komunikācijā un praktiski izmantot apgūto medicīnas terminoloģiju studiju nolūkiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleSvetlana Muhejeva
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēle