Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Šamarova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas kriminālizlūkošanas īstenošanā.
Uzdevumi:
1. sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas par kriminālizlūkošanas rezultātu izmantošanu iestādes darba organizācijā, par kriminālizlūkošanas modeļa attīstību;
2. veidot izpratni par kriminālizlūkošanai pieejamo informāciju;
3. attīstīt praktiskās kriminālizlūkošanas iemaņas noziedzīgi iegūtas mantas atguvē, analīzes piemērošanā atbilstoši specializācijai, kriminālizlūkošanas produktu izmantošanu pierādīšanā.

Priekšzināšanas

Kurss “Kriminālizlūkošana”.

Rezultāti

Zināšanas

Pārzina kriminālizlūkošanas izmantošanas iespējas iestādes darba organizācijas attīstībā, pierādīšanā, noziedzīgi iegūtas mantas atguvē. Pārzina kriminālizlūkošanā izmantojamās informācijas ieguves iespējas.

Prasmes

Kriminālizlūkošanas nodrošināšanai prot izmantot pieejamo informāciju, prot izmantot kriminālizlūkošanu konkrētu mērķu sasniegšanai.

Kompetences

Kompetents attiecībā uz informācijas izmantošanu kriminālizlūkošanā, kriminālizlūkošanas mērķu sasniegšanā atbilstoši specializācijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleDainis Vēbers, Inga Šamarova