Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Irina Dolgova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Sniegt izpratni jautājumos par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības būtību, tiesisko pamatu un saturu.

Uzdevumi:
1. Veicināt studentu izpratni par kriminālmeklēšanas principiem, saturu, līdzekļiem un procesu.
2. Veicināt studentu izpratni par sadarbību ar citiem operatīvās darbības subjektiem.
3. Veicināt studentu izpratni par sadarbību ar tiesībsargājošam institūcijām.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības būtību; students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības tiesisko pamatu un saturu; students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas principiem; students apguvis pamatzināšanas par kriminālmeklēšanas līdzekļiem un procesu; students apguvis pamatzināšanas par sadarbību ar citiem operatīvās darbības subjektiem; students apguvis pamatzināšanas par sadarbību ar tiesībsargājošām institūcijām.

Prasmes

Prasme pielietot iegūtās zināšanas kriminālmeklēšanas procesā; prasme pielietot iegūtās zināšanas operatīvajos pasākumos; prasme pielietot iegūtās zināšanas sadarbībā ar citiem operatīvās darbības subjektiem; prasme pielietot iegūtās zināšanas informācijas analīzē.

Kompetences

Pārzina kriminālmeklēšanas procesu un līdzekļus; pārzina operatīvos pasākumus; pārzina sadarbības iespējas ar citiem operatīvās darbības subjektiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.