Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Larisa Saukāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Sniegt studentiem pamatzināšanas par krimināltiesisko attiecību tiesisko nodrošināšanu, apgūt zināšanas par kriminālprocesa praktisko norisi, pirmstiesas kriminālprocesu, tiesvedības vispārīgiem noteikumiem, pamatojoties uz iepriekš apgūtām zināšanām kriminālprocesa vispārīgajā daļā.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Loģika, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie orientējas kriminālprocesa praktiskajā norisē, zina izmeklēšanas darbības, to procesuālās noformēšanas kārtību, pārzina tiesvedības vispārīgos noteikumus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot orientēties kriminālprocesā, veikt procesuālas darbības, prot pielietot kriminālprocesuālās zināšanas, prot veikt kriminālprocesa analīzi, prot sastādīt kriminālprocesuālos dokumentus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju, lai sagatavotu procesuālo dokumentu projektus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN5BakalaursObligātsLarisa Saukāne
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursObligātsLarisa Saukāne
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz5BakalaursObligātsLarisa Saukāne