Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agnija Zvirgzdiņa
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par krimināltiesību attīstību Latvijā, krimināllikuma regulējumu, krimināllikuma vispārīgajā daļā iekļauto normu saturu un piemērošanu.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par studiju kursa saturā iekļautajiem tematiem.

Prasmes

Studējošie analizē, sintezē un izvērtē noziedzīga nodarījuma objektīvās un subjektīvās pazīmes, konstatē kriminālatbildību izslēdzošus apstākļus.

Kompetences

Studējošie orientējas krimināltiesību avotos un tos izmanto, aprobē iegūtās zināšanas juridisko problēmu praktiskai risināšanai Krimināllikuma Vispārīgās daļas normatīvā regulējuma ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz4BakalaursObligātsJānis Baumanis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT4BakalaursObligāts
Tiesību zinātne, TZN4BakalaursObligātsJānis Baumanis