Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Deniss Hanovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Sniegt zināšanas par kultūras procesiem, teorijām un paradigmām poststrukturālisma ietvaros.

Priekšzināšanas

Kultūras teorijā un kultūras vadībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūst zināšanas par kultūras teoriju spektru postmodernisma kultūrā.

Prasmes

Studējošie iegūst prasmes analizēt kultūras koncepcijas, veidot kritisku distanci pret mediju saturu.

Kompetences

Studējošie būs kompetenti kultūras procesu analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsIerobežota izvēle