Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Apgūt teorētisko perspektīvu un analītisko pieeju kultūras žurnālistikas mainīgā lauka izpratnei mūsdienu mediju sistēmas un kultūras dzīves kontekstā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas mediju un komunikācijas teorijās, komunikācijas vēsturē un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti prot nosaukt un izklāstīt teorētiskās pieejas un galvenos diskutētos jautājumus kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, kā arī analīzes pamatelementus kultūras žurnālistikas analīzei.

Prasmes

Studenti ir gatavi:
• kritiski analizēt kultūras žurnālistikas produktus dažāda tipa medijos;
• sniegt konsultācijas mediju un sabiedrisko attiecību speciālistiem par kultūras žurnālistikas jautājumiem;
• veidot kritiskus rakstus un/vai raidījumus kultūras žurnālistikas jomā.

Kompetences

Studenti spēj pielietot savas zināšanas kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, lai spētu attīstīt patstāvīgus, ilgtspējīgus kultūras žurnālistikas projektus un identificēt problēmas, kas saistītas ar kultūras žurnālistikas dienaskārtību, žurnālistisko kvalitāti, auditoriju un medijspecifiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MKN7BakalaursIerobežota izvēleIlva Skulte, Jana Kukaine, Dita Rietuma
Multimediju komunikācija, MK5BakalaursIerobežota izvēleIlva Skulte, Anda Rožukalne, Dita Rietuma, Jana Kukaine, Ingvilda Strautmane, Emīls Zavelis, Andrejs Vīksna
Žurnālistika, ZR5BakalaursIerobežota izvēleIlva Skulte, Anda Rožukalne, Dita Rietuma, Jana Kukaine, Ingvilda Strautmane, Emīls Zavelis, Andrejs Vīksna