Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Tauriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības; Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Veicināt studējošo spējas līdzdarboties veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas projektos.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par projektu izstrādes un norises pamatprincipiem, projektu komandas vadību, SVID analīzi un risku vadību, projekta finanšu vadību, projekta novērtēšanas kritērijiem.

Prasmes

Prot pielietot projektu izstrādes pamatprincipus, lai plānotu projekta norisi, komandu, finanses un noteiktu projekta kvalitātes kritērijus. Veic SVID analīzi, identificē un analizē riskus, nosaka darbības to mazināšanai.

Kompetences

Iesaistīties un līdzdarboties projektos saistībā ar veselības aprūpi un sociālo labklājības jomu, pielietojot to izstrādes un norises pamatprincipus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb5BakalaursObligātsZane Tauriņa, Dita Role, Žanete Eglīte
Māszinības, MZF5BakalaursObligātsZane Tauriņa, Dita Role, Žanete Eglīte
Vecmāte, MZFVb7BakalaursObligātsZane Tauriņa, Dita Role, Žanete Eglīte