Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Veidot un veicināt uz pierādījumiem balstītas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas attīstību sociālo problēmu identificēšanā un risināšanā; apkopot, sistematizēt un analizēt zinātniskās literatūras izpētē iegūto informāciju.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss 'Kursa darbs: cilvēks sociālā vidē'.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais iegūst padziļinātas zināšanas par izvēlēto sociālo problēmu, tās risināšanu; padziļināti pārzina zinātniskās metodoloģijas pamatprincipus, zinātniski pētnieciskā darba plānošanas un realizācijas soļus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs pamatot izvēlētās tēmas aktualitāti, sniedzot uz pierādījumiem balstītus datus; spēs apkopot un analizēt zinātnisko literatūru par kursa darba tēmu, izdarīt secinājumus, salīdzināt teorētiskos konceptus, izvēlētās tēmas ietvaros.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs patstāvīgi izstrādāt kursa darbu, praktiski izpētot kādu no sociālajām problēmām, paust argumentētu viedokli izvēlētās sociālās problēmas atspoguļojumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD6BakalaursObligāts