Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Taņa Lāce, Taņa Lāce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Padziļināti apgūt kvalitatīvo pētījumu datu ieguves un analīzes metodes, īpašu uzmanību pievēršot biogrāfiskai pieejai: apskatīt jaunākās teorijas biogrāfiskajā pieejā un padziļināti skatīt biogrāfiskās intervijas veikšanas un analīzes pamatnostādnes, sagatavojot studentus patstāvīgam darbam biogrāfiskajā socioloģijā.

Priekšzināšanas

Kvantitatīvā pētījumu metodoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

par zinātnisko pieeju un zinātnes mērķiem sociālajās zinātnēs; kvalitatīvo metodoloģiju sociālajā pētījumā; kvalitatīvā pētījuma loģisko struktūru un dizainu; par kvalitatīvajām pētījuma metodēm, īpaši par biogrāfisko pieeju.

Prasmes

identificēt un pielietot praksē svarīgākās teorijas, jēdzienus, biogrāfisko metodi, un citas kvalitatīvās pētījuma metodes. Studenti pilnveidos kritiskās domāšanas un informācijas vākšanas prasmes, attīstīs patstāvīgā darba un grupu darba prasmes.

Kompetences

veikt kvalitatīvo pētījumu atbilstoši kvalitatīvās metodoloģijas nosacījumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM1MaģistrsObligātsTaņa Lāce