Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Normunds Gūtmanis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Statistika

Mērķis

Sniegt zināšanas par biežāk lietotajām kvantitatīvajām metodēm ekonomiska rakstura problēmu risināšanai un pamatprasmes kvantitatīvo metožu pielietošanā.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas matemātikā, makroekonomikā un mikroekonomikā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie gūst zināšanas un pārskatu par kvantitatīvās analīzes un datu apstrādes metodēm, kā arī par šo datu izmantošanu uzņēmējdarbībā ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst prasmes veikt kvantitatīvo analīzi un datu apstrādi uzņēmējdarbībā tirgus apstākļos.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie prot praktiski lietot iegūtās zināšanas par kvantitatīvo analīzes metožu izmantošanu un datu analīzi.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM2MaģistrsObligāts
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe2MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe2MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM2MaģistrsObligāts