Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Apgūt zināšanas, prasmes un kompetences, lai veiktu kvantitatīvos un kvalitatīvos socioloģiskos pētījumus.

Priekšzināšanas

Sociālo priekšmetu zināšanas vidusskolas programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti izprot, definē un izskaidro galveno socioloģisko pētījumu metožu darbības principus.

Prasmes

Apgūtās socioloģiskās pētniecības metodes studenti prot lietot, veicot un prezentējot reālus praktiskus pētījumus.

Kompetences

Studenti spēj izvēlēties sociālo problēmu izpētes situācijai pašas atbilstošākās un efektīvākās socioloģisko pētījumu un datu analīzes un interpretācijas metodes.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN2BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligāts