Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par loģisko domāšanu, tās sociālajiem kontekstiem, galvenajiem elementiem un pielietojuma iespējām tiesību zinātnē un pētījumos.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst zināšanas par loģikas priekšmetu, noteiktām semantiskām kategorijām (terminiem, izteikumiem, operatoriem), deduktīviem un induktīviem slēdzieniem, argumentācijas procesa struktūru, kā arī loģisko likumu daudzveidību.

Prasmes

Prot risināt loģikas uzdevumus ar terminiem un izteikumiem, prot izmantot loģikas kārtulas deduktīvo slēdzienu atpazīšanā, prot ātri atrast pamatojamo tēžu argumentus.

Kompetences

Spēj izprast loģikas likumus, veidot argumentus un slēdzienus, spēj saskatīt loģikas semantiskās kategorijas juridiskos tekstos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz2BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne, TZN1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne, TZ1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne, TZNT1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz1BakalaursObligātsAivars Stankevičs