Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, paplašinot un sistematizējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, apgūstot prasmi tās pielietot izvēlētā temata izpētē, problēmu formulēšanā, pamatotu secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā.

Priekšzināšanas

Zināšanas studiju programmā realizētajos studiju kursos. Studējošajiem nepieciešamas zināšanas par pētniecības metodoloģiju un metodēm, pētījuma pamatuzstādījumu izvirzīšanu un gaitas plānošanu, teorijām, kas saistītas ar izvēlēto pētījuma tematu, bibliogrāfijas veidošanu.

Rezultāti

Zināšanas

Maģistra darba izstrādes gaitā studējošie papildina zināšanas par pētījuma izstrādi, pētījuma metodoloģiju un metodēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar izvēlēto maģistra darba tematu.

Prasmes

Studējošie apgūst prasmes veikt pastāvīgu zinātnisko pētījumu, izvēlēties zinātniskās un empīriskās analīzes metodes, argumentēti diskutēt par pētījuma jautājumiem un rezultātiem. Maģistra darba pieteikuma aizstāvēšanas, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas ietvaros studējošie papildina savas prezentācijas prasmes.

Kompetences

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas gaitā studējošie iegūst kompetenci kā praktiski pielietot teorētiskās, praktiskās un metodoloģiskās zināšanas zinātniska pētījuma veikšanai, spēj veikt teorētisko un praktisko pētījumu, interpretētēt iegūtos rezultātus. Studējošie papildina savu kompetenci par pētījuma tēmas jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe3MaģistrsObligātsInna Dovladbekova, Marta Urbāne, Ērika Šumilo, Dace Kalsone, Iveta Magone, Liene Štoka, Ieva Kalve, Henrijs Kaļķis, Romāns Putāns, Anželika Berķe-Berga
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe3MaģistrsObligātsInna Dovladbekova, Ieva Kalve, Kristīne Blumfelde-Rutka, Andrejs Cekuls, Sergejs Stacenko, Jeļena Šalkovska, Romāns Putāns, Liene Štoka, Renāte Cāne, Santa Bormane, Tatjana Muravska
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM4MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM4MaģistrsObligātsInna Dovladbekova