Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:16 / 24
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Maģistra darba izstrādes ietvaros studējošais apgūst spējas patstāvīgi strādāt ar juridisko literatūru, tiesību normām, tiesu un citu institūciju praksi, attīsta zinātniski pētnieciskā darba prasmes un nostiprina spējas prezentēt un diskutēt par konkrēto tematu un aizstāvēt savus secinājumus un priekšlikumus. Pamatmērķis ir nostiprināt teorētiskās un praktiskās zināšanas atbilstoši tiesību specialitātes prasībām.

Priekšzināšanas

Studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes.

Rezultāti

Zināšanas

• Nostiprināt zināšanas par zinātniskās pētniecības metodēm un to pielietošanas iespējām.
• Identificēt juridiskās problēmas izvēlētajā jomā un sameklēt pamatoto risinājumu.
• Padziļināt izpratni par tiesību zinātnes un prakses aktualitātēm izvēlētajā jomā.

Prasmes

• Izmantot un analizēt dažāda veida avotus (tostarp datu bāzes).
• Posmsecīgi analizēt teorētiska un praktiska rakstura atziņas, argumentēt savu viedokli.
• Prezentēt savu pētījumu, pamatot tā nozīmi, aktualitāti un pielietojamību.

Kompetences

Studējošais spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt ar maģistra darba izstrādi saistītas juridiska rakstura teorētiskās un praktiskās problēmas. Demonstrē prasmi pamatot savus secinājumus un sniegt konkrētus priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanai un tiesiskā regulējuma pilnveidei.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMp 4MaģistrsObligātsKarina Palkova, Ērika Krutova, Sandra Kaija, Agnese Beļska, Andrejs Vilks, Jānis Grasis, Vitolds Zahars, Ivans Jānis Mihailovs, Artis Velšs, Tengizs Džibuti
Tiesību zinātne, TZMjoz 3MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne, TZMjz 3MaģistrsObligātsKarina Palkova, Ērika Krutova, Sandra Kaija, Agnese Beļska, Andrejs Vilks, Jānis Grasis, Vitolds Zahars, Ivans Jānis Mihailovs, Artis Velšs, Tengizs Džibuti
Tiesību zinātne, TZMa4MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne, TZMjaz3MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz4MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne, TZMja3MaģistrsObligāts