Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kurss atbalsta maģistra darba projekta virzību, ar teorētisku pieeju un praktisku piemēru palīdzību veidojot skaidru pārskatu par veicamajiem uzdevumiem, kā arī praktiski attīstot un konceptuāli izveidojot maģistra darba izveides plānu un maģistra darba tēzes. Tā pamatmērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par akadēmiska pētnieciskā darba veidošanas principiem komunikācijas zinātnē, pievēršoties teorētiski konceptuālajiem, metodoloģiskajiem, loģikas, argumentācijas un tekstveides principiem.

Priekšzināšanas

Apgūti kursi "Komunikācijas situāciju analīze", "Komunikācijas teorētiskie modeļi", "Mediju teorijas".

Rezultāti

Zināšanas

Studenti prot nosaukt un raksturot svarīgākās maģistra darba izveides procesa daļas, iespējamās problēmas un risinājumus, kritērijus zinātniskam darbam, valodas stila un noformējuma īpatnības.

Prasmes

Studenti ir gatavi:
• veikt maģistra darba pētījumu atbilstoši zinātniskās pētniecības loģikai un kritērijiem;
• veidot maģistra darba struktūru un teorētisko referenču sistēmu;
• rakstīt un aizstāvēt maģistra darbu.

Kompetences

Studenti spēj orientēties zinātnes laukā, pozicionējot un rakstot savu darbu, atbilstoši jomas prasībām, zinātniskuma kritērijiem, loģikas likumiem un valodas un noformējuma prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM4MaģistrsObligātsAnda Rožukalne, Ilva Skulte, Sergejs Kruks, Ivans Jānis Mihailovs, Līga Ozoliņa, Vita Savicka, Ieva Puzo