Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Mērķis ir sekmēt studējošo prasmi izveidot pētījuma plānojumu, izstrādāt darba mērķus, hipotēzi un uzdevumus, izvēlēties un pielietot pētījumam atbilstošas datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes, patstāvīgi formulēt un aizstāvēt savus secinājumus, kā arī dot iespēju demonstrēt studējošā gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas, iemaņas un kompetences akadēmisku vai profesionālu problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Studiju programmā apgūtās zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļināt un nostiprināt studējošā teorētiskās zināšanas par izvēlēto tematu.

Prasmes

Veicināt studējošā praktisko iemaņu pilnveidošanu, veicot pētniecisko darbību.

Kompetences

Attīstīt prasmi patstāvīgi lasīt svešvalodās un analizēt nozares literatūru, veikt pētījumus, statistiski apstrādāt pētījuma datus un analizēt iegūtos rezultātus, noformēt noslēguma darbu atbilstoši tehniskām, bibliogrāfiskām un literārām prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM3MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv4MaģistrsObligāts
Rehabilitācija, REHM4MaģistrsObligāts