Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Inga Gūtmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācija

Mērķis

Parādīt studiju programmas absolventu spējas formulēt un analizēt aktuālas problēmas klīniskā farmācijā, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai un datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus.

Priekšzināšanas

Pilnībā apgūti visi Klīniskās farmācijas studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas klīniskajā farmācijā, farmakoloģijā, zāļu metabolismā un to mijiedarbībā, farmaceitiskajā bioķīmijā un toksikoloģijā, farmakoekonomikā, nodrošinot drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu diagnostiku un farmakoterapiju.
Spēj parādīt pamatzināšanas par akadēmiskās rakstīšanas būtību, zinātnisko darbu veidošanas principiem un noformēšanu.

Prasmes

Spēj izmantot apgūtās zināšanas un problēmu risināšanas prasmes, uz pierādījumiem balstītas farmācijas principus, lai veiktu pētniecisko darbu.
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pacientiem nozīmēto farmakoterapiju, ņemot vērā diagnozi, simptomus, izmeklējumu rezultātus, kā arī drošības, efektivitātes un ekonomiskuma principus.
Spēj orientēties dažādos zinātnisko rezultātu publicēšanas iespējās, bibliogrāfiskās noformēšanas pieejās.

Kompetences

Spēj veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai un datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus.
Spēj sagatavot zinātniska ziņojuma abstraktu, prezentāciju un zinātnisku publikāciju par zinātniskā darba tēmu un rezultātiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp5MaģistrsObligāts