Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Valdes locekle

SIA "Farmācijas Akadēmija"

Pēcdiploma tālākizglītības pasākumu plānošana, praktiskā organizācija un vadība.​

2011 - pašlaik

Maģistra studiju programmas "Klīniskā farmācija" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju programmas procesa norises organizēšana un uzraudzība.​

1999 - pašlaik

Aptiekas un apgādes nodaļas vadītājs

VSIA " Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

Aptiekas darba organizēšana un nodrošināšana​.

Slimnīcas apgādes procesa organizācija.

Darbs pastāvīgā iepirkumu komisijā.

Darbs slimnīcas Zāļu komitejā.

1997 - 1999

Aptiekas vadītājs

SIA "Krastmalas aptieka"

Aptiekas darba organizācija, klientu apkalpošana.​

1995 - 1997

Farmaceits

SIA "Dina Medika"

Medikamentu un medicīnas preču reģistrācija un iepirkumu organizēšana.​

1997 - 1997

Farmaceits

SIA " Pharma-Service-Rīga" "Saules aptieka"

Aptiekas klientu apkalpošana.​

1994 - 1995

Farmaceits

Zāļu lieltirgotava "Pharma-Service-Rīga"

Pasūtījumu pieņemšana, komplektēšana, kontrole.​

1992 - 1995

Farmaceits

Jēkabpils slimnīcas aptieka

Zāļu pagatavojumu kontrole, gatavošanas procesa uzraudzība.​

Izglītība

1999 - 2000

Maģistra grāds klīniskajā farmācijā

Latvijas Medicīnas akadēmija

Vispārizglītojošie:

 • darbs ar datu bāzēm, statistikas metodes

Profesionālie:

 • klīniskā farmakoloģija, farmakoterapija;
 • zāļu metabolisms;
 • patoloģiskā fiziloģija;
 • imunoloģija

1988 - 1993

Farmaceita kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija

Vispārizglītojošie:

 • dažādas ķīmijas - organiskā, neorganiskā, analītiskā, fizikāli - koloidālā, bioķīmija;

- latīņu valoda u.c.

Profesionālie:

 • farmakoloģija;
 • farmakoterapija;
 • zāļu formu tehnoloģijas (aptiekas un rūpnieciskā);
 • cilvēka fizioloģija u.c.

1977 - 1988

Diploms par vidējo izglītību

Jēkabpils 1. vidusskola

Vispārizglītojošie:

 • padziļināti matemātika un fizika.

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

​No 2008. gada Latvijas Farmaceitu biedrības Slēgta tipa aptieku sekcijas vadīšana;

Dalība Eiropas un Latvijas līmeņa pasākumu organizēšanā:

 • 2010. gadā Eiropas Slimnīcu farmaceitu asociācijas apmācību seminārs EAHP Academy Seminar: "Logistics of pharmaceuticals in hospitals"Riga, Latvia, from 14-16 May 2010
 • Baltijas valstu slimnīcu farmaceitu konference 2010. gadā 16. un 17. aprīlī Līgatnē;
 • LFB Slēgta tipa aptieku sekcijas vadītājas amatā noorganizēti vairāk kā 25 semināri par dažādām tēmām.

No 12.09.2011 līdz 19.12.2011 apgūta tālākizglītības programma „Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās izglītības telpā";

No 08.09.-10.09.2014 apmeklēta Pirmās Maskavas Valsts Medicīnas universitātes un Krievijas Federācijas Veselības ministrijas organizēto IV Starptautiskā konference klīniskajā farmakoloģijā un farmakoterapijā;

No 03.06.-05.06.2014 apmeklēta Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference (NSPC), Tartu, Igaunija;

No 13.03. - 14.03.2015 apmeklēta Estonian Hospital Pharmacy Conference and Baltic Meeting, Pērnava, Igaunija

Izstrādātās studiju programmas

10.09.2013 pārveidota akadēmiskā maģistra studiju programma "Klīniskā farmācija" par profesionālo maģistra studiju programmu "Klīniskā farmācija", iekļaujot integratīvu apmācību pieeju un papildinot programmu ar 26 nedēļu klīnisko praksi

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Klīniskā farmācija

Vadītie studiju kursi

Klīniskie pētījumi, to īstenošana

Kritiskā domāšana medicīnā

Kvalitātes vadība pacientu aprūpē

Netradicionālā (integratīvā) medicīna

Saskarsmes psiholoģija

Valsts prakse klīniskajā farmācijā

Docētie studiju kursi

Kvalitātes vadība pacientu aprūpē

Projekti

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" ietvaros programmas

"Acu un ādas slimību pacientu kvalitatīva farmaceitiskā aprūpe. Brūču aprūpes principi farmaceitu praksē." vadītāja un lektore.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 • No 2010. gada darbība Latvijas Farmaceitu biedrības valdē;
 • ​No 2008. gada Latvijas Farmaceitu biedrības Slēgta tipa aptieku sekcijas vadīšana.
 • No 2004. gada EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) biedrs.

Apbalvojumi un atzinības

2008. gads LR Veselības ministrijas "Atzinības raksts"

Publikācijas

Raksti​​

Mauriņa, Baiba. Klīniskā farmācija / B.Mauriņa, I.Gūtmane // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 43.-48.lpp.

Tēzes​​

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Curriculum optimization in clinical pharmacy in Latvia / B.Maurina, I.Gutmane, I.Barene, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference "Curriculum optimization, towards learning outcomes: practical experiences" (Ankara, Turkey, May 16-18, 2013) : Proceedings and Abstracts. - Ankara, 2013. - P.99-100.

Kontakti

Saistītās ziņas