Pārlekt uz galveno saturu

Farmācijas studijas ir vienas no RSU vecākajām un prestižākajām studijām. Augstākā farmaceitiskā izglītība jau sesto gadu desmitu tiek realizēta atsevišķi – Farmācijas fakultātē.

dace_bandere_sq_21.png

Būt farmaceitam nozīmē pārstāvēt multidisciplināru specialitāti ar milzīgu nākotnes potenciālu, būt veselības aprūpes profesionālim ar plašām zināšanām, interesēm un vēlmi palīdzēt pacientam.

Prof. Dace Bandere, Farmācijas fakultātes dekāne

Farmaceits ir viens no sabiedrībai visplašāk pieejamajiem veselības aprūpes speciālistiem. Farmaceiti strādā gan zāļu ražotnēs, gan lieltirgotavās, gan zinātniskās pētniecības iestādēs, gan aptiekās un slimnīcās. Fundamentālās zināšanas par zālēm, to izcelsmi, pētniecību, iedarbību uz cilvēka organismu, lietošanu, ražošanu, izplatīšanu, kas pamatojas uz cilvēka anatomijas, fizioloģijas, farmakoloģijas, farmācijas ķīmijas, zāļu formu tehnoloģijas un farmaceitiskās likumdošanas studijām, ļauj šiem speciālistiem būt par tiltu starp pacientu un ārstu. Farmācija ir dinamiska profesija: zāļu mainība un zinātnes sasniegumi motivēs jūs papildināt zināšanas visa mūža garumā. Jo zinošāks ir farmaceits, jo kvalitatīvāka ir viņa sniegtā informācija, jo pilnvērtīgāk viņš spēj pildīt savas profesijas uzliktos pienākumus. Taču profesionālu farmaceitu raksturo ne tikai zināšanas, bet arī iejūtīga attieksme un vēlme palīdzēt.

RSU Farmācijas fakultātes studenti ir aktīvi un ņem dalību pašu studentu profesionālajās organizācijās, kas nodrošina gan viņu profesionālo izaugsmi, gan veido ciešākus kontaktus ar nozarē studējošajiem, piemēram, Latvijas Farmācijas Studentu asociācija (LFSA).

Studijas

Farmaceita zināšanas un padoms gan ārstam, gan pacientam atrisina daudz problēmu, jo farmaceits ir eksperts zāļu daudzveidībā, viņš vienīgais zina visu par zālēm. Straujā zāļu sortimenta mainība rada nepieciešamību pēc farmaceita speciālista klātbūtnes jebkurā zāļu izplatīšanas posmā – gan zāļu ražotnēs, gan lieltirgotavās, gan aptiekās un klīnikās.

RSU Farmācijas fakultāte piedāvā piecu gadu profesionālās studijas pilna laika klātienē. Studentiem ir iespēja pretendēt uz valsts budžeta vietām. Iespējams studēt arī nepilna laika klātienē (pēc Rīgas 1. medicīnas koledžas absolvēšanas un farmaceita asistenta kvalifikācijas iegūšanas). Farmaceita grāds tiek pielīdzināts maģistra grādam, un RSU izsniegtais farmaceita diploms atbilst Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvai 2005/36/EC par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Absolventiem ir tiesības patstāvīgi strādāt, kā arī turpināt iegūt izglītību doktorantūras studiju programmā Farmācija vai papildināt zināšanas profesionālajā studiju programmā Klīniskā farmācija un 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā Rūpnieciskā farmācija.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
FarmācijaPilna laika studijas5 gadi26

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Klīniskā farmācijaPilna laika studijas2,5 gadi10
Rūpnieciskā farmācijaPilna laika studijas1,5 gadi6

Doktorantūra

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Pētniecība

Fakultātes vēsture

1919. gadā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē izveidoja Farmācijas nodaļu. Farmācijas nodaļas organizētāji un mācību plāna veidotāji bija farmācijas maģistri Eduards Zariņš (1876–1947), Eduards Svirlovskis (1874–1949) un provizors Mārtiņš Pusbarnieks (1880–1952). Kā mācībspēki viņiem pievienojās provizors Dāvis Blūmentāls (1871–1937), farmācijas maģistri Jānis Kupcis (1871–1936) un Jānis Maizīte (1883–1950). Uz profesoriem J. Maizīti,  J. Kupci, E. Zariņu un E. Svirlovski visu pirmās brīvvalsts laiku balstījās farmaceitiskā izglītība Latvijā. Šie profesori bija Tērbatas Universitātes absolventi, farmaceiti ar gadu desmitus ilgu pedagoģisko stāžu Krievijas augstskolās un zinātnieku reputāciju, stažējušies dažādu Eiropas valstu farmaceitiskajos institūtos, kā arī strādājuši atbildīgos, ar praktisko farmāciju saistītos amatos. Latvijā tika izveidota sava augstākās farmaceitiskās izglītības sistēma, kas tobrīd bija viena no labākajām Eiropā.

Farmācijas fakultāte bijusi Rīgas Medicīnas institūta, Latvijas Medicīnas akadēmijas un līdz pat šim brīdim ir Rīgas Stradiņa universitātes neatņemama sastāvdaļa.

Saistītās ziņas