Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Ieva Puzo
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Patstāvīga pētnieciska darba veikšana sociālajā antropoloģijā, izstrādājot un aizstāvot maģistra darbu.

Priekšzināšanas

Pilnībā pabeigti studiju programmas 3 pirmie studiju semestri.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas un izpratne par pētniecisko darbu sociālajā antropoloģijā, pētījuma temata un metodoloģijas izvēli, pētījuma ētikas aspektiem.

Prasmes

Teorētiskās bāzes un empīriskā materiāla sinerģijas veidošana; antropoloģijas izpētes metožu un datu analīzes patstāvīga pielietošana.

Kompetences

Spēja analizēt un skaidri demonstrēt (rakstiski un mutiski) pētniecības procesā iegūtos rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM4MaģistrsObligāts