Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Velga Gaļanska
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par masāžas iedarbību uz cilvēka organismu; attīstīt praktiskās iemaņas palpācijā (pacienta mīksto audu stāvokļa novērtēšanas nolūkos) un masāžas paņēmienu pielietošanā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija un kinezioloģija, studiju kursa ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs aprakstīt un izskaidrot masāžas fizioloģisko iedarbību, pielietojumu funkcionālo traucējumu korekcijā; spēs paskaidrot atšķirīgu masāžas paņēmienu indikācijas, kontrindikācijas un pielietošanas īpatnības.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs pielietot palpāciju, lai novērtētu pacienta mīksto audu stāvokli; spēs izvēlēties un lietot pacienta funkcionālajam stāvoklim un terapijas mērķiem atbilstošus masāžas paņēmienus.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes veicot masāžu konkrēta mērķa sasniegšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN3BakalaursObligātsVelga Gaļanska
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligātsVelga Gaļanska