Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt, kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē; mācību un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus, kā arī nosaukt latīņu un grieķu cilmes priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
• nosaukt un skaidrot grieķu cilmes terminelementus;
• nosaukt un interpretēt likumus anatomijas un klīnisko terminu veidošanai, skaidrošanai un lietošanai.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs:
• pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus;
• identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus;
• identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• interpretēt un lietot latīņu „spārnotos” teicienus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz1MaģistrsObligātsIeva Fībiga, Ņina Zazerska
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF1MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF1MaģistrsObligāts