Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1981 - pašlaik

Lektore

Valodu centrs, Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - 2011

Vācu valodas pasniedzēja

Kursu daļa, RSU

2005 - 2007

Individuālā darba veicēja, Eiropas Parlamenta dokumentu tulkotāja

"Archetypon" S.A.

1996 - 2003

Vācu valodas docētāja

RPIVA

1998 - 1998

Vācu valodas docētāja

Biznesa augstskola "Turība"

1996 - 1996

Vācu valodas docētāja

Biznesa augstskola "Turība"

1993 - 1995

Vācu valodas kursu pasniedzēja

LATTELECOM

1978 - 1981

Vācu valodas stundu pasniedzēja

Svešvalodu katedra, Rīgas politehniskais institūts

Izglītība

1994 - 1995

Filoloģijas maģistre vācu filoloģijā

Svešvalodu fakultāte, Latvijas Universitāte

1972 - 1978

Filoloģe, vācu valodas pasniedzēja

Svešvalodu fakultāte, Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2017 nov. Seminārs ,,Jaunu studiju programmu izstrāde un esošo programmu rediģēšana e-vidē", J.Ādmine, RSU, 2 akad. st.;

2017 maijs Seminārs ,,Vērtēšana augstākajā izglītība: Ziemeļamerikas perspektīva", RSU, prof. A.Klegeris, Kanādas Britu Kolumbijas universitāte, 9 ak.st.

2017 aprīlis Mācības ,, Elektronisko testu veidošana RSU e-studiju (Moodle) vidē", RSU, lektors R.Bļujus, 2 ak.st.​

2017 aprīlis​ RSU 16. zinātniskā konference​

2017 aprīlis Seminārs ,,Interaktīvās mācību metodes un tiešsaites testu izmant. zināšanu pārbaudei", RSU, izdevn. Pearson reģ. vad. I.Vītola, 2, 75 ak. st.

2017 janvāris (DLVL) Latvijas Vācu val. skolotāju asociācijas konference, Rīga, 6 astronomiskās st.

2016 jūnijs Mācības ,, Europass dokumentu portfolio", RSU, PIC, 3 akad. st.

2016 marts - maijs PIC organizētais tematiskais cikls ,,Studiju rezultātu vērtēšanas

metodika"; 3 lekcijas un 1 seminārs, 9 akad.st.

2016 marts RSU 15. zinātniskā konference

2016 janv. Seminārs ,,Katedras kursu pārvaldes rīks E-studiju vidē", RSU

lektors J.Laizāns, 2 akad. st.

2015 sept., okt. 3 semināri ,,Interneta rīki docētāju kompetences pilnveidei", RSU,

vieslektors RTU prof. J.Kapenieks

2015 aug. Seminārs ,,Moodle jaunumi 2015./2016. ak. g.", RSU

2015 marts RSU 14. zinātniskā konference

2015 marts Seminārs ,,E-studiju rīku pratība II un III", RSU

2014 nov. Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas, Rīgas Gētes institūta un

Hueber izdevniecības rīkotā konference Rīgā, 6 izglītības stundas

2014 jūnijs Vieslekcija ,,Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā:

„metodes integrācija studiju procesā", asoc. prof. A. Klegeris

(Kanāda), RSU, 4 izglītības stundas

2014 jūnijs 2 semināri ,, E-studiju vides iespējas" un ,,Interaktīvās tāfeles

izmantošana svešvalodu apguvē", RSU

2014 apr. RSU 13. zinātniskā konference

2013 nov. Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas, Rīgas Gētes institūta un

Hueber izdevniecības rīkotā konference Rīgā, 6 izglītības stundas

2013 aug. Docētāju ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros Trīras

universitātē (Vācija) veikta vācu valodas 28 akadēmisko mācību

stundu hospitēšana

2013 marts RSU 12. zinātniskā konference

2012 okt. Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Rīgā, 24

akadēmiskās mācību stundas

2012 marts RSU 11. zinātniskā konference

2011 dec. Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas, Rīgas Gētes institūta un

Hueber izdevniecības rīkotā konference Rīgā

2011 apr. RSU 10. zinātniskā konference

2010 nov. Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas, Rīgas Gētes institūta un

Hueber izdevniecības rīkotā konference Rīgā

2010 aug. Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) seminārs RTU

,,Par specializētās vācu valodas didaktiku augstskolās", 30

akadēmiskās mācību stundas

2010 maijs Docētāju ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros (docēšanas

vizīte) novadītas 10 akadēmiskās mācību stundas vācu valodā

ārvalstu studentiem Bambergas universitātē (Vācija), kā arī veiktas

nodarbību hospitācijas Bambergas universitātē un apmeklēts Valodu

centrs Vircburgas universitātē (Vācija)

2010 marts RSU 9. zinātniskā konference​

Izstrādātie studiju kursi

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valodā

Terminoloģija latīņu un grieķu valodā

Latīņu valodas terminoloģijas pamati

Vadītie studiju kursi

Latīņu valodas pamati

Latīņu valodas terminoloģijas pamati

Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valodā

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Docētie studiju kursi

Latīņu valodas terminoloģijas pamati

Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valodā

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā


Medicīnas terminoloģija vācu valodā

Terminoloģija latīņu un grieķu valodā

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija

Deutsche Auslandsgesellschaft Luebeck

Zonenbergas biedrība Latvijā

RSU arodbiedrība

Publikācijas

Elektroniskā veidā e-studijās ievietotas vārdnīcas

"Latīņu-latviešu valodas vārdnīca medicīnas studijām" un "Latviešu-latīņu valodas vārdnīca medicīnas studijām", 2016.

Kontakti

Saistītās ziņas