Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lāsma Asare
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika; Medicīniskā fizika

Mērķis

1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajām lāzeru izmantošanas iespējām medicīnā un sniegt pamatzināšanas audu optikā.
2. Sniegt teorētiskas zināšanas par lāzeru un intensīvi pulsējošās gaismas terapijas pielietojumiem medicīnā.
3. Iemācīt studentus novērtēt lāzeru ietekmi uz cilvēku ķermeni, audiem un prognozēt tā izmaiņas lāzera jaudas ietekmē; zināt drošības līdzekļus, pamatnoteikumus un standartus darbā ar lāzeriem; lietot un ievērot drošības normas darbā ar lāzeriem.

Priekšzināšanas

Zināšanas par matemātiku un fiziku. Pirms nodarbību apmeklēšanas jābūt apmeklētām lekcijām dotajā kursā un nokārtotai semestra ieskaitei.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot kursu studenti spēs:
1. Korekti lietot lāzerfizikas terminus.
2. Diskutēt par atšķirībām starp nepārtrauktu un impulsa lāzera sistēmu.
3. Izklāstīt lāzerdrošības pamatus.
4. Saprast, kā lāzeru ietekmē tā izejas raksturlielumus.
5. Novērtēt lāzeru sistēmu īpašības, pamatojoties uz zināšanām par to konstrukciju.
6. Izklāstīt lāzeru nozīmi medicīnā, to pielietojumu diagnostikas un terapijas procesos.

Prasmes

Studenti varēs izmantot fiziskos principus mūsdienu medicīnas lāzeriekārtās tālākām studijām. Pratīs atpazīt biežāk izmantot lāzeru veidus un drošības klases.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt lāzeru darbību, to fizikālo uzbūvi un iedarbību uz cilvēka ķermeni, un pamatot lāzeru izmantošanu medicīnā. Kursa beigās studenti spēs piemērot medicīnisko lāzeru efektīvas izmantošanas principus un zināšanas par riskiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleLāsma Asare
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēleLāsma Asare
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēleLāsma Asare
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēleLāsma Asare
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēleLāsma Asare