Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veicināt studentu zināšanas un izpratni par informācijas apmaiņu un komunikācijas ar mediju starpniecību īpatnībām, kā arī dažādo mediju īpatnībām un diskusiju par tām mediju teorijas vēsturē. Veidot studentu kompetenci mediju teorijā, lai izprastu mediju attīstību un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību.

Priekšzināšanas

Komunikācijas situāciju analīze.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā maģistranti izprot mediju lomu sabiedrības dzīvē un kultūrā, pārzina teorētiskās domas attīstību par medijiem, to nozīmi un lietojuma tradīcijām.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie kritiski analizē medijteorētiskos tekstus un atziņas vēsturiskā un mūsdienu aspektā, analizē mediju darbību to specifikā, prot analizēt komunikāciju no mediju specifikas viedokļa.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie patstāvīgi orientējas pieejās un teorijās, kas ļauj labāk izprast mūsdienu mediēto komunikāciju, kā arī spēj kritiski analizēt mediju lomu sabiedrības un kultūras vēsturē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM1MaģistrsObligāts