Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas par psihiskajiem traucējumiem un psihoaktīvo vielu atkarībām, to izplatību, cēloņiem, attīstību, klīniskām īpatnībām, diagnostiku, medikamentozo ārstēšanu, aprūpi un rehabilitāciju, kas ir balstītas pētījumos.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, psiholoģijā, neiroloģijā, farmakoloģijā, medicīnas ētikā, sabiedrības veselībā, pacientu aprūpē, rehabilitācijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais:
• atpazīst psihiskus traucējumus, psihoaktīvo vielu atkarības, definē pēc SSK – 10 klasifikatora,
• analizē un sistematizē anamnēzi, raksturo psihiatrijā un narkoloģijā lietojamos medikamentus un to blakusparādības,
• izskaidro un apraksta saskarsmes specifiku darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem.

Prasmes

Studējošais prot:
• pielietot pareizu saskarsmes veidu darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem,
• novērtēt pacienta stāvokli,
• ievākt anamnēzi un izmantot nepieciešamos datus,
• veidot aprūpes plāna modeli, atsaucoties uz pierādījumos balstītu praksi.

Kompetences

Students, izmantojot apgūtās zināšanas par psihiskiem traucējumiem, psihoaktīvo vielu atkarībām un to aprūpi:
• spēj diferencēt traucējumus,
• interpretē un analizē iegūtos datus aprūpes dokumentācijā,
• veiksmīgi realizē aprūpes plānu psihiskiem un narkoloģiskiem pacientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF5BakalaursObligātsVelga Sudraba, Iveta Danovska, Inta Ozola, Liene Preisa, Liene Vītola
Māszinības, LFMZFb5BakalaursObligātsVelga Sudraba, Iveta Danovska, Inta Ozola, Liene Preisa, Liene Vītola