Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Signe Dobelniece
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Padziļināti raksturot galvenās teorētiskās nostādnes attiecībā uz nabadzību un sociālo atstumtību, sniegt izpratni par šo fenomenu specifiku, dimensijām, pielietojumu reālpolitikās un labklājības politiku kā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas un novēršanas instrumentu.

Priekšzināšanas

Salīdzinošā sociālā politika.

Rezultāti

Zināšanas

par galvenajām teorētiskajām pieejām nabadzības un sociālās atstumtības izpratnē.

Prasmes

identificēt un pielietot praksē svarīgākās teorijas un jēdzienus, spēju izvērtēt būtiskās problēmas un pielietot savas zināšanas attiecībā uz galvenajiem politikas jautājumiem. Studenti pilnveidos kritiskās domāšanas prasmes, attīstīs patstāvīgā darba un grupu darba prasmes.

Kompetences

veikt nabadzības un sociālās atstumtības problēmu izvērtējumu atbilstoši zinātniskās analīzes nosacījumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM2MaģistrsIerobežota izvēle