Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anna Žabicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija; Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izvērst diskusiju par nāves sociālajiem, kulturālajiem, vēsturiskajiem, politiskajiem, medicīniskajiem un ētiskajiem aspektiem atšķirīgās kultūrtelpās.

Priekšzināšanas

Vēlamas priekšzināšanas klasiskajās un mūsdienu antropoloģijas teorijās. Spēja lasīt akadēmiskus tekstus angļu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti orientējas nāves antropoloģijas daudzpusībā un izprot dažādus diskursus un aspektus, kā iespējams pētīt ar nāvi un miršanu saistītus problēmjautājumus. Studenti orientējas tādos jautājumos kā – nāve kā rituāls, sociāls ķermenis, sēras, sociālā nāve u.c.

Prasmes

Prot izskaidrot nāves rituālu nozīmību sabiedrībās un to, kādi procesi veido un ietekmē ar nāvi un mirstīgumu saistītās mainīgās tradīcijas.
Prot aprakstīt kontekstus un situācijas, kurās var izpausties t.s. sociālā nāve, kā arī izprot, caur kādām kategorijām var pievērsties sociālās nāves pētniecībai, tai skaitā iesaistīties auglīgās diskusijās ar autoriem, kas par to raksta, par šī jēdziena lietderību un stiprajām un vājajām pusēm.
Studenti spēj analītiski lasīt augstas kvalitātes akadēmisku sociālo zinātņu literatūru, kas kompleksi aptver tādas tēmas kā nāve un miršana sociālā, medicīniskā, politiskā, vēsturiskā kontekstā.
Studenti spēj verbāli un rakstiski izteikt argumentētus, piemēros balstītus skatījumus par nāves un miršanas sociālkulturālajiem jautājumiem.

Kompetences

Studenti spēj kompetenti spriest un diskutēt par nāves un miršanas kompleksajiem vēsturiskajiem un sociālkulturālajiem procesiem. Studenti ir kompetenti diskutēt par ar nāvi un miršanu saistītiem jautājumiem dažādu diskursu ietvaros.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.