Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Rolfs Ozols
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Zināšanu un priekšstata iegūšana par neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām.

Priekšzināšanas

Neiroloģiskā izmeklēšana.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj:
• uzskaitīt un aprakstīt neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikas pamatprincipus;
• definēt galvas traumu veidus;
• klasificēt galvas traumas atbilstoši smaguma pakāpei;
• pastāstīt, kā novērtēt slimnieka stāvokli pēc Glāzgovas komas skalas, pēc Hanta – Hesa skalas;
• raksturot biežākos spontāna subarahnoidāla asinsizplūduma cēloņus;
• novērtēt vispārējos un specifiskos klīniskos simptomus CNS audzēju gadījumos;
• pazīt biežākās neiroķirurģiski koriģējamās patoloģijas (mugurkaula deģeneratīvās saslimšanas, hidrocefālija, perifēro nervu kompresijas, CNS attīstības anomālijas).

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis prasmes un iemaņas, kas ļaus:
• atpazīt un interpretēt neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju klīniskās un radioloģiskās izpausmes;
• nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus iespējamo neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikai;
• izskaidrot neiroķirurģisko manipulāciju indikācijas un pamatprincipus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais būs spējīgs:
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt neiroķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu neiroķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligāts
Medicīna, MF10MaģistrsObligāts