Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Iveta Haritončenko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas pamatprincipiem un rehabilitācijas mērķiem to aprūpē.

Priekšzināšanas

Teorētiskās priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
• pastāstīt, kā novērtēt neiroloģisko pacientu;
• uzskaitīt un aprakstīt biežāko neiroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu;
• raksturot un pamatot rehabilitācijas mērķus, un izskaidrot ortožu pielietojumu dažādu neiroloģisko slimību vai sindromu rehabilitācijas un aprūpes etapā;
• izvirzīt un pamatot rehabilitācijas mērķus pacientiem ar neiroloģiskiem traucējumiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs:
• veikt un novērtēt pacienta neiroloģisko stāvokli;
• pielietot iegūtās zināšanas topiskajā diagnostikā, lai atpazītu un precizētu neiroloģiskā bojājuma lokalizāciju un galvenos sindromus;
• identificēt rehabilitācijas uzdevumus;
• sastādīt rehabilitācijas plānu pacientiem ar neiroloģisku saslimšanu un tās izraisīto defektu;
• prognozēt iespējamo saslimšanas un terapijas rezultātus.

Kompetences

Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj:
• atpazīt biežāk sastopamo neiroloģisko slimību simptomus, diferencēt tos, argumentēt un loģiski izskaidrot neiroloģisko diagnozi;
• izstrādāt rehabilitācijas mērķus un pamatuzdevumus, kas piemēroti konkrētai neiroloģiskai klīniskai situācijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO3BakalaursObligātsIveta Haritončenko