Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Daina Pastare
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par topisko diagnostiku neiroloģijā, kā arī zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm un to ārstēšanas principiem.

Priekšzināšanas

Preklīniskās teorētiskās priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā (1., 2. studiju gada disciplīnas).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
• pastāstīt, kā novērtēt neiroloģisko pacientu;
• aprakstīt dažādus neiroloģiskus sindromus un to diferenciāldiagnozi;
• uzskaitīt un aprakstīt biežāko neiroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu;
• raksturot un pamatot izmeklēšanas metožu un terapijas izvēli.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs:
• sastādīt izmeklējumu un terapijas plānu neiroloģiskiem sindromiem un simptomiem;
• pielietot iegūtās zināšanas topiskajā diagnostikā, lai precizētu bojājuma līmeni nervu sistēmā;
• noformulēt neiroloģisko diagnozi;
• izskaidrot izvēlēto ārstniecības metodi un tās pielietošanu;
• prognozēt iespējamo saslimšanas un terapijas rezultātu;
• orientēties jaunākajos starptautiskajos sasniegumos neirologa darbā.

Kompetences

Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj:
• atpazīt biežāk sastopamo neiroloģisko slimību simptomus, argumentēt un loģiski pamatot neiroloģisko diagnozi;
• izstrādāt taktiku, kas piemērota konkrētai neiroloģiskai klīniskai situācijai, lai optimāli diagnosticētu un ārstētu neiroloģisku saslimšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsAndrejs Millers, Zanda Priede, Daina Pastare, Elīna Polunosika, Nataļja Predkele, Elīna Pūcīte, Ilga Ķikule, Iveta Haritončenko, Evija Miglāne, Jānis Mednieks
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsDaina Pastare, Elīna Pūcīte, Jānis Mednieks, Evija Miglāne, Santa Ašmane, Jānis Vētra, Kristaps Jurjāns, Ilga Ķikule, Dace Ziemele
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts