Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elīna Pūcīte
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Nodrošināt zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas pamatprincipiem un rehabilitācijas mērķiem to aprūpē; nodrošināt zināšanu apguvi par neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām.

Priekšzināšanas

Neiroloģijas daļai: priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā;
Neiroķirurģijas daļai: priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā, fizioloģijā un iegūtas praktiskās iemaņas pacienta neiroloģiskā izmeklēšanā.

Rezultāti

Zināšanas

Neiroloģija: studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
• uzskaitīt un aprakstīt biežāko neiroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīnisko ainu, ārstēšanas pamatprincipus, profilakses iespējas;
• pastāstīt, kā novērtē neiroloģisko pacientu;
• raksturot un pamatot rehabilitācijas uzdevumus, mērķus, metožu izvēli.

Neiroķirurģijas kursa apguves rezultātā students spēj:
• uzskaitīt un aprakstīt neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikas pamatprincipus;
• definēt galvas un muguras smadzeņu traumu veidus, tos klasificēt;
• pastāstīt, kā novērtēt slimnieka stāvokli pēc Glāzgovas komas skalas, pēc Hanta – Hesa skalas;
• novērtēt vispārējos un specifiskos klīniskos simptomus CNS audzēju gadījumos;
• pazīt biežākās neiroķirurģiski koriģējamās patoloģijas (mugurkaula deģeneratīvās saslimšanas, hidrocefālija, perifēro nervu kompresijas).

Prasmes

Neiroloģijas studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs:
• veikt pacienta neiroloģisko izmeklēšanu;
• atpazīt neiroloģiskā bojājuma simptomus un tos klasificēt pie kāda no neiroloģiskiem sindromiem;
• identificēt rehabilitācijas uzdevumus;

Pēc sekmīgi apgūtas neiroķirurģijas kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis prasmes un iemaņas, kas ļaus:
• atpazīt un interpretēt neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju klīniskās un radioloģiskās izpausmes;
• nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus iespējamo neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikai;
• izskaidrot neiroķirurģisko manipulāciju indikācijas un pamatprincipus.

Kompetences

Sekmīga neiroloģijas studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj:
• pēc veiktās neiroloģiskās izmeklēšanas, atpazītiem simptomiem spēj noteikt bojājuma lokalizāciju un atpazīt iespējamās saslimšanas, kas šos simptomus varētu izraisīt;
• pēc klīniskiem simptomiem pamatot difereniāldiagnozes;
• izstrādāt papildus izmeklēšanas plāna pamatprincipus;
• izstrādāt pamata rehabilitācijas mērķus un pamatuzdevumus, kas piemēroti konkrētai neiroloģiskai klīniskai situācijai.

Neiroķirurģijas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt neiroķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu neiroķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN5BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligāts